Candida Albicans

  • Candida Albicans

    Candida Albicans

    နိဒါန်း Vulvovaginal candidiasis (WC) သည်မိန်းမအင်္ဂါဇာတ်၏အဖြစ်များသောအကြောင်းအရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, 75% အမျိုးသမီးတွေအနည်းဆုံးတစ်သက်တာကာလအတွင်း Candida ရောဂါရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ၄၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ထပ်တလဲလဲရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ၅% တွင်နာတာရှည် Candidiasis ရောဂါဖြစ်ပွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ Candidiasis သည်အခြားအင်္ဂါဇာတ်ကူးစက်မှုများထက်ပိုမိုမှားယွင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်။ ယောနိ၏အပြင်ဘက်နှုတ်ခမ်းများပေါ်တွင်အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း၊