Trichomonas Vaginalis

  • Trichomonas vaginalis

    Trichomonas vaginalis

    ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှု StrongStep ® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test သည်အင်္ဂါဇာတ်သုတ်များမှ Trichomonas vaginalis (* Trichomonasw) အန်တီဂျင်များကိုစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒီကိရိယာကို Trichomonas ရောဂါကူးစက်မှုကိုကူညီထောက်ပံရန်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ နိဒါန်း Trichomonas ရောဂါကူးစက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အတွေ့ရအများဆုံးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါ (vaginitis သို့မဟုတ် trichomoniasis) အတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Trichomoniasis သည်ကူးစက်ခံထားရသောလူနာများအကြားရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။