အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  Adenovirus Antigen Rapid Test

  REF ၅၀၁၀၂၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® Adenovirus Antigen Rapid Test သည် လူ့မစင်နမူနာများတွင် adenovirus ၏ အရည်အသွေးကို ကြိုတင်မှန်းဆသိရှိနိုင်စေရန် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  Giardia lamblia Antigen အမြန်စမ်းသပ်ကိရိယာ

  REF ၅၀၁၁၀၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) သည် လူ့မစင်နမူနာများတွင် Giardia lamblia ၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤကိရိယာသည် Giardia lamblia ကူးစက်မှု၏ရောဂါရှာဖွေရေးတွင်အကူအညီအဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  H. pylori Antibody အမြန်စမ်းသပ်မှု

  REF ၅၀၂၀၁၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ သွေး/သွေးရည်ကြည်/ပလာစမာတစ်ခုလုံး
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® H. pylori Antibody Rapid Test သည် လူ၏သွေး/သွေး/ပလာစမာ/ပလာစမာကဲ့သို့ တိကျသော IgM နှင့် IgG ပဋိပစ္စည်းများကို နမူနာအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သော အရည်အသွေးရှိသော IgM နှင့် IgG antibodies များကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  H. pylori Antigen Rapid Test

  REF ၅၀၁၀၄၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test သည် နမူနာအဖြစ် လူ့မစင်နှင့်အတူ Helicobacter pylori အန်တီဂျင်၏ အရည်အသွေးကို ထင်မြင်ယူဆဖွယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  Rotavirus Antigen Rapid Test

  REF ၅၀၁၀၁၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® Rotavirus antigen Rapid Test သည် လူ့မစင်နမူနာများတွင် ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်၏ အရည်အသွေးကို ထင်မြင်ယူဆနိုင်သော ထောက်လှမ်းမှုအတွက် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  Salmonella Antigen Rapid Test

  REF ၅၀၁၀၈၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® Salmonella Antigen Rapid Test သည် လူ့မစင်နမူနာများရှိ Salmonella typhimurium၊ Salmonella enteritidis၊ Salmonella choleraesuis တို့ကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ထင်မြင်ယူဆနိုင်သော ထောက်လှမ်းမှုအတွက် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤကိရိယာကို Salmonella ရောဂါရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  REF ၅၀၁၀၇၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test သည် လူတို့၏ မစင်နမူနာများတွင် Vibrio cholerae O1 နှင့်/သို့မဟုတ် O139 ၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယူဆဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက် လျင်မြန်သောအမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤကိရိယာသည် Vibrio cholerae O1 နှင့်/သို့မဟုတ် O139 ကူးစက်မှုကို ရောဂါရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  REF ၅၀၁၀၅၀ သတ်မှတ်ချက် 20 စမ်းသပ်မှု/သေတ္တာ
  ထောက်လှမ်းခြင်းနိယာမ Immunochromatographic စစ်ဆေးမှု နမူနာများ မစင်
  အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်လျက် StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (Feces) သည် လူ့မစင်နမူနာများတွင် Vibrio cholerae O1 ၏ အရည်အသွေးပိုင်းကို ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြင့် ထောက်လှမ်းနိုင်စေရန် လျင်မြန်သော အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ခုခံအားစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤကိရိယာသည် Vibrio cholerae O1 ကူးစက်မှုကို ရောဂါရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။